Twee overheden werken als één

11 maanden geleden

Blog Samenwerken 1 - Twee overheden werken als één

Verschillende partijen die een coalitie moeten vormen in het provinciaal bestuur, een opdrachtgever en een opdrachtnemer of gewoon twee collega’s. Ondanks alle verschillen die er tussen deze partijen en individuen zijn, ontkomen ze niet aan samenwerken. Waarom eigenlijk samenwerken? En hoe doe je dat dan?In een serie blogs, die vanaf nu elke 15e van de maand verschijnt, lichten we een praktijkvoorbeeld uit waar alle Pioneers van kunnen leren. 

Samenwerking tussen gemeente en waterschap

In Doesburg hebben de gemeente en Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) elkaar opgezocht in het project ‘Naar Buiten in Beinum’. Beinum is een jaren ’70 wijk net buiten het centrum van Doesburg. Er is noodzaak tot onderhoud voor het openbaar groen en de speelplekken in de wijk. Bovendien liggen er 7 vijvers in de wijk die ook nodig toe zijn aan onderhoud. Zowel WRIJ als gemeente Doesburg zagen dit als een kans om de aanpak van groen, water en spelen met elkaar te combineren en dus een samenwerking op te zoeken. Waarom samenwerken?

Louis Zweers (WRIJ): “Zeker in de stedelijke omgeving ben je vaak rechtstreeks van elkaar afhankelijk. Een concreet voorbeeld van die afhankelijkheid: het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de vijvers in de wijk. Tegelijkertijd worden die vijvers gevoed met water uit het gemeentelijke regenwaterriool. De gemeente voorkomt zoveel mogelijk dat die watertoevoer vervuild raakt met water uit het vuilwaterriool. Waar ligt dan de verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de vijvers? Of een ander voorbeeld: op 1 meter uit het water van de vijvers ligt de beheergrens tussen gemeente en waterschap. Komen beiden hier met materieel langs om te maaien of één namens beide overheden?

Samenwerken leidt ertoe dat hetzelfde (overheids)geld, meerdere doelen tegelijkertijd kan dienen. Een herinrichting van een stedelijk watersysteem leidt ook tot een vernieuwing van de openbare ruimte. Die ene euro gezamenlijk uitgeven leidt voor de inwoners tot dubbel resultaat.”

Wat is Naar Buiten in Beinum?

Met ‘Naar Buiten in Beinum’ betrekken beide organisaties actief inwoners uit de wijk bij de totstandkoming van een visie op water, groen, spelen en bewegen. Inwoners weten het best hoe ze hun wijk gebruiken en beleven. Onderdelen van Naar Buiten in Beinum zijn onder andere een workshop waarin kinderen hun ideale speelplek ontwerpen en een zaterdag waarop wijkbewoners de wijk analyseren, inspiratie verzamelen en die uitwerken in een eerste ontwerp. Gemeente en waterschap organiseren dit proces met hulp van een externe landschapsarchitect en een procesbegeleider.

3 concrete tips om de samenwerking te laten slagen?

1. Vorm 1 projectteam
Vanaf de gezamenlijke kick-off tot aan het einde van het project zitten waterschap en gemeente eens in de twee weken bij elkaar. Door het terugkerende overleg leren de partijen elkaar beter kennen en houden ze actieve betrokkenheid bij het verloop van het project.
 

2. Ga voor een gezamenlijk belang
Louis Zweers (WRIJ): “De sleutel is niet je eigen opgave of doel centraal stellen, maar denken vanuit het belang van de inwoners en bedrijven. De gemeenschap kijkt integraal naar haar leefomgeving en naar dé overheid. Dan is het van belang dat de verschillende overheden die in het gebied een verantwoordelijkheid hebben als één overheid optreden. De overheid moet dan dus integraal gaan werken én haar processen onderling afstemmen. Het belang van de inwoners brengt gemeente en waterschap dus samen. Laat dat nou net helemaal in lijn met de filosofie van de Omgevingswet zijn!”

3. Kom uit je comfortzone
Zweers: “Bij Naar Buiten in Beinum merken we dat we te maken hebben met andere bestuursculturen, inhoudelijke wensen en financiële mogelijkheden. Samenwerken gaat niet per definitie makkelijk en vraagt soms dat we uit onze comfortzone komen. Dat betekent ook het gesprek hebben over verschillen en uitdagingen. Daardoor ontstaan ook de oplossingen.”
 

De volgende blog in deze reeks verschijnt op 15 mei en gaat over ‘samenwerken aan gemeentelijke warmteplannen’. Welke vraag heb jij daarover waar je in de volgende blog meer over wilt lezen? Wij horen het graag: c.reijers@pioneering.nl.