Gebiedsontwikkeling en participatie met hulp van Theorie U

53:5522 maanden geleden
Steeds vaker wordt bij de ontwikkeling van gebieden en woningen gevraagd om participatie van inwoners, omwonenden en organisaties. In een kennissessie van Pioneering vertelt Mireille Groot Koerkamp, leadercoördinator in Salland, hoe ze omgaat met participatie bij de ontwikkeling van een gebiedsvisie en de uitvoering van Leaderprojecten. Theorie U is een gedachtegoed dat haar daarbij handvatten geeft.