Provincie Overijssel zoekt Smart Asfalt

01:2923 maanden geleden
De provincie streeft ernaar dat in 2023 50% van het asfalt wat op provinciale wegen als deklaag aangebracht wordt, circulair en CO2-vrij is. De huidige asfaltmarkt kenmerkt zich als een traditionele innovator die binnen de huidige asfalttypen en kenmerken blijft. In 2023 wil de provincie Overijssel dat 50% van de deklagen die in uitvoering komen circulair is en CO2-vrij is. Dat vraagt dat de producenten van asfaltverhardingen met alternatieven komen die vervolgens door aannemers ook toegepast kunnen worden. In de jubileumprijsvraag van Pioneering doet Provincie Overijssel een oproep voor nieuwe (combinaties) van materialen om traditioneel asfalt te vervangen door circulair en CO2-vrij asfalt.

Gerelateerd

Reggewoon wil off-grid en levensloopgeschikt wonen realiseren in Wierden
Jubileum prijsvraag Stichting Pioneering

Reggewoon wil off-grid en levensloopgeschikt wonen realiseren in Wierden

In Wierden ligt een braakliggend stuk gras. Er heeft ooit een appartementencomplex gestaan en er is nu de mogelijkheid om op die plek nieuw te bouwen. Reggewoon heeft het idee om op die plek een plan te ontwikkelen voor een off-grid appartementencomplex. Door off-grid te gaan wil Reggewoon een oplossing vinden voor de energie-onbalans over een kalenderjaar. In de jubileumprijsvraag van Pioneering doet Reggewoon een oproep voor ideeën en oplossingen die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam off-grid wooncomplex met sociale inslag.
01:56
Saxion Hogescholen zoekt een aardgasloze manier om in warmte te voorzien
Jubileum prijsvraag Stichting Pioneering

Saxion Hogescholen zoekt een aardgasloze manier om in warmte te voorzien

Locatie Ko Wieringa in Enschede is één van de locaties van Saxion Hogescholen. Het gebouw is de afgelopen 60 jaar ontstaan door er telkens een stukje bij te bouwen. Het is daardoor een breiwerk van stijlen, ruimtes en installaties. Voor de warmtevraag van deze locatie gebruikt Saxion jaarlijks 550.000 m3 gas. Dat is de helft van het energieverbruik voor alle huisvesting van Saxion in Enschede, Deventer en Apeldoorn. In de jubileumprijsvraag van Pioneering doet Saxion Hogescholen een oproep voor intelligente en duurzame oplossingen om in de warmtevraag van deze locatie te voorzien.
01:21
Waterschap Vechtstromen: Smart Beheer en Onderhoud van Stuw De Haandrik
Jubileum prijsvraag Stichting Pioneering

Waterschap Vechtstromen: Smart Beheer en Onderhoud van Stuw De Haandrik

Veel infrastructuur is gebouwd in de naoorlogse periode van de vorige eeuw en loopt thans tegen het einde van de levensduur. Denk daarbij aan bruggen, sluizen, wegen, spoorverbindingen, riolering, gas-, water- en elektranetwerken, etc. De kwaliteit en duurzame beschikbaarheid van deze (veelal vitale) infrastructuur vraagt om professioneler (beter, slimmer, efficiënter) beheer en onderhoud. In de Jubileumprijsvraag van Pioneering vraagt Waterschap Vechtstromen welke technieken en analyses er te bedenken zijn zodat de beheerder (real time) informatie over de conditie van het vaste deel van de constructie van het stuwlichaam krijgt met als doel om daarop onderhoudsmaatregelen te plannen en een moment van vervanging te plannen? Stuw de Haandrik is gelegen in de rivier de Vecht en circa 100 jaar oud. De stuw zorgt voor handhaving van het waterpeil aan de bovenstroomse zijde van de stuw. Op deze locatie bevindt zich een scheepvaartkanaal, de rivier kruist dit scheepvaartkanaal. De bevaarbaarheid is alleen maar mogelijk dankzij deze stuw die het waterpeil in dit kanaaldeel waarborgt. Naast de stuw bevinden zich een sluis en een waterkracht centrale. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de stuw en maken zijdelings deel uit van de pilot.
01:25
Gemeente Dalfsen wil een waterstofhub
Jubileum prijsvraag Stichting Pioneering
Regio Zwolle

Gemeente Dalfsen wil een waterstofhub

In de Jubileumprijsvraag van Pioneering doet gemeente Dalfsen een oproep om te komen met ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van Dalfsen als Waterstofhub.
01:44